Art Deco, eeuwig jong.

HOUSE LG

Een oude woning heeft een ziel, een verleden dat we ook na de renovatie graag tonen. Door authentieke elementen te bewaren of een nieuwe gedaante te geven, breng je de moderne versie van een rijk levensverhaal.